Izdavač: NIP "DNEVNIK"
Direktor: Direktor Vitomir Sudarski
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Lazar Bojanović, Milan Dunđerski, Slavko Gordić, Vićazoslav Hronjec, Dragan Koković; Cvetan Dimovski (likovni urednik)
Lektura: Zorica Stojanović
Administracija i plasman: Radmila Gikić
11147
11147

251

godina XXVI
broj 251
januar 1980.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Dušića Pavkov: NEDELJNI RUČAKRadoman Kordić: SAN I POEZIJAŽIVOT BEZ POENTE (razgovor sa Boškom Petrovićem)Boško Petrović: RAZBOJNIŠTVOMilan Damnjanović: ESTETIKA DANASSreten Gagić: AKTIVIZAM AVANGARDE I KIČ KAO OPREDMEĆENI SVETL. S. Flajšman: MARGINALIJA UZ POVJEST RUSKE AVANGARDE (Olejnikov, Oberjuti)N. M. Olejnikov: KRATKA OBJAVABranko Čegec: DOMOVINA; Đura Papharhaji: DVE PESMEEdmund Lič: LEVI-STROS U RAJSKOM VRTUIvan Kaćanski: DVOSTRUKA PRIRODA; Radmila Lazić: UH! UH!; Nikola Kitanović: ČISTA LIRIKA; Tomislav Ketig: PORANISMO DOBRANO NA PUTMiron Kanjuh: GODINE PROLAZE, AMALIJA; Ljubomir Sopka: ZBOG LJUBAVI JEDNOG JUTRA; Strahinja Šiljagić: DVE PESMEDragoljub Jeknić: MUNJE; Nikola Nilić: ZAVIČAJNE ŠUME; Ljupčo Dimitrovski: DVE PESMEDamnjan Antonijević: IZGNANIK (pesme Palja Bohuša)Nikola Poplašen: SLOBODNO VREME I LJUDSKE POTREBEDušan Prodanović: ZA ČOVEKOV PROSTORSava Stepanov: KONTINUITET VIZUELNIH FORMIFrane Jerman: O PREVOĐENJU FILOSOFSKE LITERATUREVojislav Sekelj (Pavle Ugrinov: ZADAT ŽIVOT)Ivica Župan (Drago Kekanović: POTOMAK SJENA)Boško Tomašević (Dragan Nedeljković i Miodrag Radović: UMETNOST TUMAČENJA POEZIJE)Branko Maširević (Čezare Paveze: UMEŠNOST ŽIVLJENJA)Jasna Melvinger (Aleksandar Nejgebauer: MERE ZA VREME)Milivoj Nenin (Milan Đorđević: SA OBE STRANE KOŽE)Živojin Nikolić (Gligorije Zaječaranović: MARKSIZAM I MARKSISTIČKO OBRAZOVANJE)Mirjana Radojčić: LIKOVNI NOTES (o izložbi slika i crteža Milene Palović Barili)Jaroslav Turčan: SIMPOZIJUM "KONTRASTIVNA JEZIČKA ISTRAŽIVANJA" Niki Đovani: PONEKAD; Rajko Lukač: PLIVAČICA; Vladimir Šopov: ZARATUSTRA