Izdavač: NIP "DNEVNIK"
Direktor: Direktor Vitomir Sudarski
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Jovan Delić, Milan Dunđerski, Dragan Ćopić, Simon Grabovac, Miroljub Radojković, Dragan Koković; Cvetan Dimovski (likovni urednik)
Lektura: Zorica Stojanović
Administracija i plasman: Radmila Gikić
11642
11642

253

godina XXVI
broj 253
mart 1980.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Božica Jelušić: LJUBAV ZA KLASIČNE FORMEMilan Damnjanović: KANTOV POJAM "TEHNIKA PRIRODE" U VEZI S NJEGOVIM POJMOM "UMETNOST"Zoran Đerić: ZAUZMITE SE ZA NEKOGFridrih Niče: DIONISOVI DITIRAMBIMartin Hajdeger: GRADNJA STANOVANJE MIŠLJENJEDrago Štambuk: GASPARDPero Zubac: NA PLAVOM PEŠČANIKUMomir Vojvodić: ZMIJAR JENJA; Tone Perčić: JEDNOSMERNE ULICE; Ivan Jelinčić Merlin: MISLIM, GRČEVITO MISLIM JOŠ UVIJEK SAM AS; Rade Đokanović: DVE PESMEPetko Vojnić Purčar: BIJELI BUBREZINedeljko Mamula: ZLATNO SEMESrba Ignjatović: PREVARA, LEVANTINSKA PRAGMATIČNO-LUDINSKA STRUKTURA Miodrag Radović: APOLONIJSKO I DIONIZIJSKO U "NAHODU MOMIRU" Dragan Stojanović: PREOBRAŽAJ I LJUBAVI TONIJA KREGERAMilko Valent: SANTIAGO FRESKA 1973.Gordana Kunaver: OSNOVNI PODACISabri Hamiti: DRAMSKA UMETNOST; Risto Vasilevski: ZNAK TAJNEZoran N. Jovanov: DRUGA RAZLIČITOST (o "Paukovoj politici" J. Aćina)Slavko Gordić: DOM I SVET (o "Zmijinom svlaku" Milovana Danojlića)Đerđ Šomjo: PARADOKS PREVODIOCANada Švob Đokić: KRITIČKO VREDNOVANJE DJELA AFRIČKE KNJIŽEVNOSTI U NASJeša Denegri: OD JEDAN KA BESKONAČNOM: ROMAN OPALKA I MARIO MERZMuslija Muhović: POULANTZASOVA TEORIJA O TRANSFORMACIJI KAPITALISTIČKE DRŽAVETomislav Dretar (Neven Đurica: NACRT ANĐELA); Ivica Župan (Drago Ivanišević: MNOGI JA)Ranko Risojević (Goran Babić: NOĆNA RASA); Slobodan Petrović (Saša Hadži Tančić: PARALELNI SVETOVI)Muslija Muhović (Davor Rodin: DIJALEKTIKA I FENOMENOLOGIJA) Radivoj Stepanov (Karlo Kovač: PROGRES I PRAVO)Jelena Stakić (Aleksandar S. Nil: SLOBODNA DECA SAMERHILA)Bojan Jovanović (Hulio Karo Baroha: VEŠTICE I NJIHOV SVET)Miroljub Radojković: U MEĐUVREMENU