Izdavač: NIP "DNEVNIK"
Direktor: Direktor Vitomir Sudarski
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Jovan Delić, Milan Dunđerski, Dragan Ćopić, Simon Grabovac, Miroljub Radojković, Dragan Koković; Cvetan Dimovski (likovni urednik)
Lektura: Zorica Stojanović
Administracija i plasman: Radmila Gikić
11729
11729

256/257

godina XXVI
broj 256/257
jun-jul 1980.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Jožef Pap: MOJA PESMA JE TUŽBALICAMilan Matić: TITOVA MISAO O SAMOURAVLJANJU I PODRUŠTVLJAVANJU POLITIKEKalman Feher: TRENUCI BESMRTNOSTI.Radivoj Šajtinac: TITO; Miron Kanjuh: PREPOZNAVANJE; Pavel Mučaji: PANIHIDA ZA TITA; Pal Bender: 4. MAJ 1980.; Nikola Nilić: TITOJože Pogačnik: ODREDNICE SAVREMENOG JUGOSLOVENSKOG ESEJAIvan Focht: JANKELEVIČEV MUZIČKO-ESTETIČKI AGNOSTICIZAMHans Magnus Encesberger: IZ "PROPASTI TITANIKA"Jordan Plevneš: DVE PESMESeren Kjerkegor: ODRAZ ANTIČKE TRAGIKE U MODERNOJ TRAGICIZoran M. Mandić: POD PRINUDNOM UPRAVOM MOZGAElvira Rajković: JEDAN ČOVEK; Ranko Čolaković: DVE PESME; Katica Ćulafkova: TRI PESME; Jovanka Nikolić: DVE PESMEGoran Tribuson: FRIDA ŠTERNVladimir Kirda Bolhorves: SVRŠETAK DEDA-ARONOVOG VOJENOG PUTEŠESTVIJA Žan-Pol Sartr: OBJEKTIVNI DUHMilan Mladenović: ANTROPOLOGIJA I PROBLEM ISTINEMomčilo Paraušić: SARTROVE DEVOJČICETvrtko Kulenović: ROLAN BART O JAPANUČarls Rajt: IMENICEPavao Brajša: ODNOSNI ČOVJEK MARTINA BUBERAVićazoslav Hronjec: POETIKA MLADE GENERACIJE SLOVAČKIH PESNIKA IZ VOJVODINE Vladimir Kopicl: POEZIJA NAJMLAĐE GENERACIJENeven Jurica: IGRA TALHE S DEVOMĐorđe Sudarski Red: LINIJA 25Vladimir Kazakov: PRIČESlobodan Berberski: PRELAMANJARadivoj Stepanov (Edvard Kardelj: SEĆANJA. BORBA ZA PRIZNANJE I NEZAVISNOST NOVE JUGOSLAVIJE 1944-1957)Dragan Koković: ŽIVOTNI STIL I LJUDSKO PONAŠANJEMilenko Perović: MALOGRAĐANSKI ENTITET U PREDGRAĐANSKOJ EGZISTENCIJIRoger Stattuck: UMETNOST 19. I 20. STOLEĆASlobodan Radošević: PESMA GUŠTEROVE DECEA. D. Badnjar (Dragi Bugarčić: GOST)Zoran D. Čukić (Vera Benkova Popitova: DAN MEĐU RUŽAMA)Momir Vojvodić (Žarko Komanin: PROVALIJE)Vladimir Pavić (Marija Peakić: JAVA)Tvrtko Kulenović (Dragoslav Janjić: NA DLANU PORED SRCA)Milivoj Srebro (Ratko Adamović: SVI UMIRU)Dragoljub Jeknić (Jakov Jurišić: KRITIČKI ZAREZ)Živojin Nikolić (Boško Prokić: UVOD U SOCIOLOGIJU MEDICINE)Moma Dimić: PESNIČKA NOĆ; Drago Tešević: KRUG; Predrag Bogdanović Ci: IME