Izdavač: NIP "DNEVNIK"
Direktor: Direktor Vitomir Sudarski
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Jovan Delić, Milan Dunđerski, Dragan Ćopić, Simon Grabovac, Miroljub Radojković, Dragan Koković; Cvetan Dimovski (likovni urednik)
Lektura: Zorica Stojanović
Administracija i plasman: Radmila Gikić
12027
12027

261

godina XXVI
broj 261
novembar 1980.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Darinka Jevrić: KLJUČE. M. Sioran: VALERI PRED SVOJIM IDOLIMAVesna Krmpotić: VILIN SVLAKIvan Šop: POEZIJA MIODRAGA PAVLOVIĆA POSLE "VIDOVNICE"Milenko Šržović: SEČEM PUT KROZ ŠUMUBranimir Bošnjak: PROSTORI EROTIČKOG GOVORA (O poeziji Ive Svetine)Piter Mainke: POVRATAK FORMI U AMERIČKOJ POEZIJIIvan Negrišorac: KOD TRAFIKEJože Pogačnik: TRADICIJA I NJENA INOVACIJAErvin Fric: PESME ZA SVAKIDAŠNJU UPOTREBUČedomil Veljačić: ANICCAM - BUDISTIČKA TEORIJA PROLAZNOSTIMiroslav Prokopijević: ANDRONOVA KRITIKA HEIDEGGERAĐula Gobi Feher: JEDNO POPODNEDžin Ris: GLAS REKEPeter Ajkhof: TRI PESME; Momir Vojvodić: BJEKSTVO; Jovan Dunđin: NOVA VIDELINA; Sekula Šarić: NEDOSTIŽNI UZORMilan Damnjanović: PLURALOG O ESTETICITomaž Čelovski: DVE PESMEDragan Ćopić: ESTETIKA IZMEĐU UMETNOSTI I ANTIUMETNOSTIPeter Barbarič: NAPOMENE O PREVRATNOM "DISCO" DOBUMuslija Muhović: ODNOS DRUŠTVA I POLITIKETvrtko Kulenović (Zvonimir Radeljković: KA AMERIČKOJ KNJIŽEVNOJ TRADICIJI: HENRI DEJVID TORO)Jelena Stakić (Rade Bojanović: PSIHOLOGIJA MEĐULJUDSKIH ODNOSA)Vuk Milatović (Mirko Magarašević: ZNACI DUHA PODNEBLJA); Obrad Savić (Giovanni Jervis: KRITIČKI PRIRUČNIK PSIHIJATRIJE)Vojislav Sekelj (Petko Vojnić Purčar: LJUBAVI BRANKE KOLAK)Dragoljub Jeknić (Miodrag Ćupić: UTVARE)Ivica Župan (Frederic Ashton: LUN, KRALJ PONOĆI)Aleksandar Badnjarević (Radovan Ždrale: GLINENE KOČIJE)Aleksandar Badnjarević (Aleksandar Nejgebauer: LAŽIMIR ČUVAR UVIRA)Katalin Ladik: MALA NOĆNA MUZIKA