Izdavač: NIP "DNEVNIK"
Direktor: Direktor Vitomir Sudarski
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Jovan Delić, Milan Dunđerski, Dragan Ćopić, Simon Grabovac, Miroljub Radojković, Dragan Koković; Cvetan Dimovski (likovni urednik)
Lektura: Zorica Stojanović
Administracija i plasman: Radmila Gikić
12061
12061

262

godina XXVI
broj 262
decembar 1980.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Branimir Bošnjak: ZRNJE ZA BALADUMilan Matić: POLITIČKI PLURALIZAM I PLURALIZAM SAMOUPRAVNIH INTERESAAdolf Bibič: SAMOUPRAVNI PLURALIZAMVladimir Štambuk: PROCESI ODLUČIVANJA I INFORMISANJA U PRAKSI JUGOSLOVENSKOG SAMOUPRAVLJANJAMiroljub Radojković: SAMOUPRAVNA IDEOLOGIJA I MASOVNO KOMUNICIRANJEPredrag Matvejević: SAMOUPRAVLJANJE POLITIČKA KULTURA, KULTURADušan Matić: GODINE KAO DA NE POSTOJEDraško Ređep: ISTINITO JUTRO MATIĆEVE JESENITatjana Cvejin: DVE PESMEČeslav Miloš: MOJ VERNI JEZIKVojislav Sekelj: POSLJEDNJE DIJELJENJE; Ljupčo Dimitrovski: TRI PESMEDanko Grlić: ESTETIKA I TEORIJA O STVARALAŠTVUMiroslav Prokopijević: ADORNOVA KRITIKA HAIDEGGERA IIMilan Jesih: VOLFRAMRanko Risojević: VRLETNI BUKVARFranja Petrinović: STEPENICERadoslav Milenković: KUPANJEErvin Baktai: SISTEM SANKJA KAO FILOSOFSKA OSNOVA JOGE Boro Drašković: PRAVA POZORNICA DIŠEHelena Skuban: NOĆJeša Denegri: UMETNIČKI SISTEM I DRUŠTVENO TKIVOJelena Stakić (Vojin Matić: PSIHOANALIZA MITSKE PROŠLOSTI)Tvrtko Kulenović (Dževad Karahasan: KRALJEVSKE LEGENDE)Denis Poniž (Tomaž Šalamun: PESME, ŽIVI PESNICI)Selimir Radulović: PJESNICI, PRVI PUT (Zapis o prvim knjigama poezije mladih novosadskih pjesnika)Nikolina N. Cap (Radoslav Pajković: ANTOLOGIJA UKRAJINSKE POEZIJE)Zoran M. Mandić (Stojan Berber: GORKI VILAJET; David Kecman: PRETPONOĆNI VOZ)Momčilo Paraušić: PANČEVO NA ŠTAFELAJURobert Tili: ONO ŠTO TEK BIVA; Ljubica Ostojić. PJESME O LEPTIRICI; Milan Lalić. DVE PESME