Dragan Babić: JAHANJE NA TALASU KATASTROFE

Dragan Babić: JAHANJE NA TALASU KATASTROFE

(Aleksandar Hemon: Kako su nastali Ratovi zombija, prevela s engleskog Irena Žlof, Booka, Beograd, 2016)       Kod većine emigrantskih pisaca koji stvaraju isključivo na stranom jeziku, ili ga koriste uporedo sa maternjim, mogu se uvideti dva paralelna...

Dajana Milovanov: NAORUŽAN MAKAZAMA I BOCOM LEPKA

Dajana Milovanov: NAORUŽAN MAKAZAMA I BOCOM LEPKA

(Giljermo Kabrera Infante: Tri tužna tigra, preveli Branko Anđić i Ljiljana Popović Anđić, Geopoetika, Beograd, 2016)               Kada u karnevalski neobuzdanom izlivu leksičkih igara jedan od junaka, Bustrofedon, koji je možda čovek, možda stilska figura, a najverovatnije (n)i...

Tamara B. Krstić: NA KOLIKO STOLICA SEDI ZLO?

Tamara B. Krstić: NA KOLIKO STOLICA SEDI ZLO?

(Edna O’Brajen: Crvene stoličice, preveo sa engleskog Goran Skrobonja, Booka, Beograd, 2017)               Novi roman irske spisateljice Edne O’Brajen spada u najprovokativnije romane koji su prevedeni na srpski jezik poslednjih godinu ili dve. Njeni raniji radovi, takođe intrigantni,...

Bojan Vasić: SPORO PONIRANJE

Bojan Vasić: SPORO PONIRANJE

(Ivan Antić: Membrane, membrane, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2016)         Ivan Antić se pojavio u okviru nove književne generacije, koja se do sada iskazala prvenstveno kao pesnička. Značajno poetičko pomeranje unutar književnog polja vidno...

Dragan Babić: USAMLJENI PRAKTIKANTI

Dragan Babić: USAMLJENI PRAKTIKANTI

  (Borivoj Gerzić: Priča. Ljubav, Rende, Beograd, 2016)        Nova knjiga priča Borivoja Gerzića Priča. Ljubav delo je koje možda neće privući prevelik broj čitalaca, kako zbog svoje žanrovske odlike, tako i zbog hermetičnosti, stila, naracije, tematsko-motivskog...

Dajana Milovanov: PRE ODLASKA

Dajana Milovanov: PRE ODLASKA

(Tarjej Vesos: Ptice i Ledeni dvorac, prevela s norveškog Ratka Krsmanović Isailović, Dereta, Beograd, 2016)            Deretin izdavački projekat 2016. godine u velikoj meri je posvećen autorima koji su već dugo deo kanona svetske književnosti,...

Marjan Čakarević: ORIJENT EKSPRES I MISAO-ELEKTRIKA

Marjan Čakarević: ORIJENT EKSPRES I MISAO-ELEKTRIKA

(Srečko Kosovel, Integrali, preveo sa slovenačkog Josip Osti, Knjižuljak, 2016) Pesnik Kosovel umro je veoma mlad, sa svega dvadeset i dve godine, što ga po definiciji čini izrazito tragičnom figurom, čak i po merilima ukletog pesništva. Pa ipak, ono...

Nemanja Karović: VELIKA BAJKA U MALOJ RUCI

Nemanja Karović: VELIKA BAJKA U MALOJ RUCI

  (Vladimir Vukomanović: Bajka o Smrti, ilustrovala Jana Rastegorac, Mali vrt, Beograd, 2016)               Dovoljno je na trenutak zastati kraj naziva nove knjige Vladimira Vukomanovića i pride zapaziti kako se na naslovnoj strani nad prizorom praznog dečjeg igrališta...

Davor Ivankovac: PREZIMITI U EUROPI

Davor Ivankovac: PREZIMITI U EUROPI

(Kristian Novak: Ciganin, ali najljepši, OceanMore, Zagreb, 2016)       Kristian Novak (1979) naizgled je idealan romanopisac: piše dugo i polako, a opsežne društvene i psihološke romane objavljuje s višegodišnjim razmacima, za naše prilike u luksuznim izdanjima, tvrdo...

Dajana Milovanov: IZ ONTOLOŠKE PUMPE

Dajana Milovanov: IZ ONTOLOŠKE PUMPE

  (Alfonso Rejes: Spev o Halibutu, prevela sa španskog Sonja Štajnfeld, Agora, Zrenjanin, 2016)             Dvadeset i šest tomova književne zaostavštine Alfonsa Rejesa predstavlja svojevrsni izazov u pogledu sačinjavanja bilo kakve antologije, a s obzirom na to da se...

Marjan Čakarević: O BUBAŠVABAMA I BROJEVIMA

Marjan Čakarević: O BUBAŠVABAMA I BROJEVIMA

(Nikolaj Olejnikov: Pesme, preveo s ruskog Duško Paunković, Paideia, Beograd, 2015)       Pesništvo Nikolaja Olejnikova, koje je sada gotovo u celosti na naš jezik preveo Duško Paunković – treba li podsećati šta su sve prevela braća Paunković...