1975

POLJA BR. 198/199
godina XXI
avgust-septembar 1975.

Likovni lajtmotiv

ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA