ПОЉА БР. Hans Jürgen Heise: DILEMA POSTMODERNE
година

Ликовни лајтмотив