1990

POLJA BR. 381
godina XXXVI
novembar 1990.

Likovni lajtmotiv

ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA