ПОЉА БР. Jasna Jovanov:.PASTEL U VOJVODINI
година

Ликовни лајтмотив