2018

POLJA BR. 511
godina LXIII
maj–jun 2018.

Likovni lajtmotiv

Likovni lajtmotiv ovog broja su radovi sa izložbe „Trijalozi” Georga Vinokića, Andreasa Lenera i Volfganga Horvata. Na naslovnoj strani: Urolane slike, Andreas Lener, 109 x 32,5 cm, kombinovana tehnika na platnu, drvo i gvožđe, 1990–2017.

GLASOVI


MEĐAŠI: PUSTA ZEMLJA T. S. ELIOTA (priredio Stevan Bradić)


ILUMINACIJE


ZLATNA GREDA


LICA


OTVORENO DELO


RED VOŽNJE


DOZIVI


RAZMENA DAROVA


SVETLA KOMORA


KO JE KO