ПОЉА БР. Ilustracije_Page_4
година

Ликовни лајтмотив