2020

ПОЉА БР. 523
година LXV
maj-jun 2020.

Ликовни лајтмотив

Ликовни лајтмотив броја: изложбе одржане у просторима КЦНС без публике током периода јун-јул 2020. На насловној страни: МОНИКА МИЛЕР, „Трансфер”, уметничка књига, комбинована техника, Stillman & Birn 20 х 24 cm

УВОДНИК


МОНТАЖА


УОКВИРИВАЊЕ


ЕКСПОЗИЦИЈА


ДИЈАЛОГ


СВЕТЛА КОМОРА