2022

POLJA BR. 534
godina LXVI
mart-april 2022.

Likovni lajtmotiv

Likovni lajtmotiv broja: 59. Bijenale u Veneciji Na naslovnoj strani: Vladimir Nikolić, HOD SA VODOM, rad u paviljonu Srbije

GLASOVI


ILUMINACIJE


ZLATNA GREDA


IME: DEJAN VUKIĆEVIĆ


RED VOŽNJE


DOZIVI


RAZMENA DAROVA


SVETLA KOMORA


KO JE KO