ПОЉА БР. DAVIDFOSTERWALLACE-WHITNEY2014
година

Ликовни лајтмотив