ПОЉА БР. 05-PREVEDENA_POEZIJA_en_sekston1A
година

Ликовни лајтмотив