ПОЉА БР. Ivan Isailovic (Miroslav Milic) (1)
година

Ликовни лајтмотив