ПОЉА БР. Nikolic prednja
година

Ликовни лајтмотив