Жан-Пјер Фај

ЖАН-ПЈЕР ФАЈ (Jean-Pierre Faye; 1925, Париз, Француска), један од највећих француских песника и филозофа. Заједно са групом семиотичара основао је 1960. познату групу и истоимени часопис критичко-филозофске оријентације Tel Quel. Након разлаза са Филипом Солерсом, 1968. оснива легендарни часопис Change („Промена“) који поставља за задатак истраживање нових вредности у књижевности где се у фокус ставља сам процес писања. Када је Change престао да излази (1980), Фај је покренуо интердисциплинарни Центар за поезију и филозофију, такође међународне оријентације. У његова најпознатија дела убрајају се књига о погубној употреби језика у епоси нацизма, Тоталитарни језици (1972), као и медитације о Фридриху Ничеу (Ниче и Саломе, 2000; Прави Ниче: рат рату, 1998).
Објављене књиге песама: Le livre de Lioube (1992), Guerre trouvée (1995), Le livre du vrai: événement violence (1998), Une fois Justune (2000), Maison à deux genoux (2006), Herbe folle, herbe hors d’elle (2006/2007), Éclat Rançon (2007), Comme en remontant un fleuve (избор из поезије, 2010).