ПОЉА БР. anagram-proza-ivann
година

Ликовни лајтмотив