ПОЉА БР. Aleho-Karpentijer-0000371117168
година

Ликовни лајтмотив