Dajana Milovanov: NAORUŽAN MAKAZAMA I BOCOM LEPKA

Dajana Milovanov: NAORUŽAN MAKAZAMA I BOCOM LEPKA

(Giljermo Kabrera Infante: Tri tužna tigra, preveli Branko Anđić i Ljiljana Popović Anđić, Geopoetika, Beograd, 2016)               Kada u karnevalski neobuzdanom izlivu leksičkih igara jedan od junaka, Bustrofedon, koji je možda čovek, možda stilska figura, a najverovatnije (n)i...

Tamara B. Krstić: NA KOLIKO STOLICA SEDI ZLO?

Tamara B. Krstić: NA KOLIKO STOLICA SEDI ZLO?

(Edna O’Brajen: Crvene stoličice, preveo sa engleskog Goran Skrobonja, Booka, Beograd, 2017)               Novi roman irske spisateljice Edne O’Brajen spada u najprovokativnije romane koji su prevedeni na srpski jezik poslednjih godinu ili dve. Njeni raniji radovi, takođe intrigantni,...

Bojan Vasić: SPORO PONIRANJE

Bojan Vasić: SPORO PONIRANJE

(Ivan Antić: Membrane, membrane, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2016)         Ivan Antić se pojavio u okviru nove književne generacije, koja se do sada iskazala prvenstveno kao pesnička. Značajno poetičko pomeranje unutar književnog polja vidno...

Dragan Babić: USAMLJENI PRAKTIKANTI

Dragan Babić: USAMLJENI PRAKTIKANTI

  (Borivoj Gerzić: Priča. Ljubav, Rende, Beograd, 2016)        Nova knjiga priča Borivoja Gerzića Priča. Ljubav delo je koje možda neće privući prevelik broj čitalaca, kako zbog svoje žanrovske odlike, tako i zbog hermetičnosti, stila, naracije, tematsko-motivskog...

Dajana Milovanov: PRE ODLASKA

Dajana Milovanov: PRE ODLASKA

(Tarjej Vesos: Ptice i Ledeni dvorac, prevela s norveškog Ratka Krsmanović Isailović, Dereta, Beograd, 2016)            Deretin izdavački projekat 2016. godine u velikoj meri je posvećen autorima koji su već dugo deo kanona svetske književnosti,...

Marjan Čakarević: ORIJENT EKSPRES I MISAO-ELEKTRIKA

Marjan Čakarević: ORIJENT EKSPRES I MISAO-ELEKTRIKA

(Srečko Kosovel, Integrali, preveo sa slovenačkog Josip Osti, Knjižuljak, 2016) Pesnik Kosovel umro je veoma mlad, sa svega dvadeset i dve godine, što ga po definiciji čini izrazito tragičnom figurom, čak i po merilima ukletog pesništva. Pa ipak, ono...

Nemanja Karović: VELIKA BAJKA U MALOJ RUCI

Nemanja Karović: VELIKA BAJKA U MALOJ RUCI

  (Vladimir Vukomanović: Bajka o Smrti, ilustrovala Jana Rastegorac, Mali vrt, Beograd, 2016)               Dovoljno je na trenutak zastati kraj naziva nove knjige Vladimira Vukomanovića i pride zapaziti kako se na naslovnoj strani nad prizorom praznog dečjeg igrališta...

Davor Ivankovac: PREZIMITI U EUROPI

Davor Ivankovac: PREZIMITI U EUROPI

(Kristian Novak: Ciganin, ali najljepši, OceanMore, Zagreb, 2016)       Kristian Novak (1979) naizgled je idealan romanopisac: piše dugo i polako, a opsežne društvene i psihološke romane objavljuje s višegodišnjim razmacima, za naše prilike u luksuznim izdanjima, tvrdo...

Dajana Milovanov: IZ ONTOLOŠKE PUMPE

Dajana Milovanov: IZ ONTOLOŠKE PUMPE

  (Alfonso Rejes: Spev o Halibutu, prevela sa španskog Sonja Štajnfeld, Agora, Zrenjanin, 2016)             Dvadeset i šest tomova književne zaostavštine Alfonsa Rejesa predstavlja svojevrsni izazov u pogledu sačinjavanja bilo kakve antologije, a s obzirom na to da se...

Marjan Čakarević: O BUBAŠVABAMA I BROJEVIMA

Marjan Čakarević: O BUBAŠVABAMA I BROJEVIMA

(Nikolaj Olejnikov: Pesme, preveo s ruskog Duško Paunković, Paideia, Beograd, 2015)       Pesništvo Nikolaja Olejnikova, koje je sada gotovo u celosti na naš jezik preveo Duško Paunković – treba li podsećati šta su sve prevela braća Paunković...

Ana Gvozdenović: TOPLA I LJUDSKA PROZA

Ana Gvozdenović: TOPLA I LJUDSKA PROZA

(Slavko Stamenić: Podari mi lepu smrt, Biblioteka „Vlada Aksentijević“, Obrenovac, 2016)      Već naslovom ove zbirke priča Slavko Stamenić jasno određuje svoje tematsko interesovanje. Memento mori ili podsećanje na smrt jedan je od najrabljenijih motiva u korpusu svetske...