Iz Večernjih novosti

Iz večernjih novosti, M. Mirković:

Prvi tom Sabrane poezije Milana Milišića (1941-1991), pesnika, pripovedača, dramaturga, esejiste i prevodioca iz Dubrovnika i žrtve tragičnih jugoslovenskih zbivanja 1991, objavljen je u izdanju Kulturnog centra Novog Sada.

U ovom delu nalaze se sve pesničke knjige koje je Milišić objavio za života, uključujući i poeziju za decu, kao i one knjige koje su bile u velikoj meri ili u potpunosti pripremljene za štampu. Pored toga, prvi tom sadrži popis svih dostupnih varijanata i verzija pesama iz ovih knjiga, priređen na osnovu uvida u pesnikovu zaostavštinu, koja se čuva u domu pesnikove supruge, slikarke Jelene Trpković.

Reč je prvoj knjizi novopokrenute edicije „Kapital“ koja, po rečima priređivača izdanja, pesnika i esejiste Marjana Čakarevića, ima dvostruku nameru. Najpre, na jednom mestu biće objavljena celokupna dela naših savremenih pesnika i pisaca, koja poslednjih godina sve teže postaju dostupna novim generacijama čitalaca. Istovremeno, edicija podrazumeva i pokušaj kanonizacije tih pesnika i pisaca.

„Zahvaljujući njegovoj udovici, zaostavština ovog pesnika je besprekorno sređena, što nam je omogućilo da saberemo pesme koje nisu lako dostupne, te da uredimo praktično kritičko izdanje sabranih dela, u skladu sa svim naučnim standardima.“ Alen Bešić, urednik KCNS