ПОЉА БР. Pogacar PRINT-pages-2-14,101-102
година

Ликовни лајтмотив