Izdavač: Kulturni centar Novog Sada
Direktor: Direktor Dragan Srećkov
Urednik: Zoran Đerić
Redakcija: Laslo Blašković, Vladislava Gordić, Đorđe Kuburić, Zoran Paunović, Jovan Popov, Nenad Šaponja; Vladimir Prokopić (tehnički urednik)
Administracija i plasman: Milja Petrović, Jasna Frančić
4204
4204

409/410

godina XLIII
broj 409/410
1998.

GDE JE ŠTA
GODE
Žeral Gode: KVEBEK, METAFORA NEODRŽIVOGŽeral Gode: FIKCIJA DUŠE
MAMARDAŠVILI
Merab Mamardašvili: PREDAVANJA O PRUSTUVioleta Vukoslavović: PREKO KNJIGE DO SEBE
IVAČKOVIĆ
Milivoj Nenin: ILIJA IVAČKOVIĆ O SRPSKOJ POEZIJI
SRPSKO ZAVEŠTANJE
Dejan Đorić: SRPSKO ZAVEŠTANJE (umetnost i ideje XX/XXI veka)
ANTOLOGIJA "POLJA"
Vladimir Vojnovič: OTVORENA PISMADominik Tatarka: BRATISLAVSKO LETO
PROZA *POLJA* PROZE
Ljiljana Jokić Kaspar: ĆELAVI PSIRadivoj Stanivuk: KAJSIJEZoran Marošan: MLEKARICANedim Sejdinović: HRABROSTSrđan Protić: HIPNOTIČKA MOĆ VATREMaja Bugarski: U DRUGOJ ZEMLJIMiodrag Radović: PLIŠANA FOTELJA
POEZIJA "POLJA"
Ivan Čapovski: LJUDSKO JEZERO; Gordana Mihailova-Bošnakovska: KARIJATIDA; Slavka Maneva: STARE KUĆE UMIRU TIHO; Goran Koščicovski: PEJZAŽ DUŠE; Đoko Stojičić: LASTAVIČJE GNEZDO NA FRESCI HILANDARA; Ilija Bakić: JEDNAKOST GLASOVA I REČI; Alen Bešić: TIHOTAPAC; Dubravka Đurić: PRAŽNJENJE; Vesna Korać: PORODIČNI KONOP; Nevena Vitošević: TAJNA PESMA; Vesna Cimbaljević: OVA PJESMA; Goran Labudović Šarlo: NOVA GODINA U BEČU; Bojana Vesin: NE MOŽE SE POLETETI; Siniša Avramov: LEKCIJA IZ POEZIJE; Miloš Galetin: DRUGA, SMRT PRAVA; Olga Perunović: VODENA KRALJICA; Duško Jokić: DOSKOČICE
BLOK "U OGLEDALU"
Maja Rogač: METAMORFOZA I ZAVODLJIVOST ZNAKOVA U "KRALJU VILOVNJAKU" MIŠELA TURNIJEAMarija Vukosavljević: TASOV, DANTEOV I MILTONOV ĐAVONevena Varnica: OD ĐUBRIŠTA, KROZ LAVIRINT, DO ZAMKA
KRITIKA *POLJA* KRITIKE
Ratko Božović: TRAGANJE ZA PESNIČKIM SUBJEKTOMSlobodan Tišma : BETONSKA KOMA SINIŠE TUCIĆA
ČITANJA *POLJA* ČITANJA
Đorđe Pisarev: (Milisav Savić: OŽILJCI TIŠINE; Goran Petrović: OPSADA CRKVE SVETOG SPASA; Ljubica Arsić: ČUVARI KAZAČKE IVICE; Svetislav Basara: LOONEY TUNES)Dušica Potić: HARMONIJA ČITANJA (Tanja Kragujević: TREPET I ČVOR)Slobodan Vladušić: SEKS, LAŽI I VIDEOTRAKE (M. Antunović: KOPUN)Duška Dobrosavljev: POTREBA ZA IMPERATIVOM (Sreten Ugričić: INFINITIV)Dubravka Stajić: MEDIJI I POLITIČKA MOĆ (Mihailo Bjelica: MEDIJI I POLITIČKA MOĆ)Aleksandar M. Petrović: FILOSOFIJA PRAVA KAO ONTOLOŠKA KATEGORIJA (Lazar Vrkatić: ONTOLOGIJSKI STAV FILOZOFIJE PRAVA)Vladislava Gordić: SLUČAJ NABOKOV: APORIJA ŽANRA (Zoran Paunović: GUTAČI BLEDE VATRE)Boško Krstić: KUBURIĆEV PUT OKO POETSKOG SVETA (Đ. Kuburić: GRADOVNIK)Đorđe Kuburić: POSTOJANA SKEPSA (G. Stanković: TERRA INCOGNITA; S. Stojanović: TON, KAMERA, AKCIJA!; Aleksandar Kostić: POLJA SNOVA)Vladimir Gvozden: NENAPISANA PESMA JE ĆUTALA (Z. M. Mandić: NIKAD NISAM NAPISAO PESMU KOJU SAM MOGAO DA NAPIŠEM)Goran Pavlović (Nenad Šaponja: BEDEKER SUMNJE; Milan Orlić: ZAPISI IZ POLARNE NOĆI)Nedim Sejdinović: POSTMODERNIZAM KAO ILUZIJA (T. Iglton: ILUZIJE POSTMODERNIZMA)Nenad Šaponja: DOGAĐAJNO JEZGRO NAPETOSTI (Dž. Falus: DANIJEL MARTIN) Vladimir Gvozden: PRIČE O TUĐOJ SREĆI (Ajrin Diše: JEVREJKA, * FUGA AFRICANA)Ilija Bakić: VESELI CINIZAM (Wostok/Devolac: NIKAD SE NE ZNA; PATAGONIJA 6-7; G. Benford: PLIME OSEKE, MAHNITI ZALIV, JEDRENJE BLISTAVOM SVETLOŠĆU)Katarina Ristić: DILEMA: DIONIZIJE - RAZAPETI (povodom predstave Plavog Pozorišta)Zoran Đerić (Alber Kami (1913-1960)) UVOD U REVOLTIRANOG ČOVEKA