О нама

Први број „Поља” објављен је далеке 1955. са знаком новосадске Трибине младих и све до кулминације југословенске кризе деведесетих, с неким мањим прекидима, појављивао се редовно, да би у последњој деценији века почео да гасне. Нова „Поља” задржала су од старих, пре свега, отвореност за нове тенденције у књижевности и теоријској мисли. Данас, међутим, „Поља” представљају судар различитих генерацијских и стилских струја, на најбољим искуствима прошлости, али у складу с новим временом, и визуелно и концептуално. „Поља” су гласило са израженим осећајем за блискост културног простора Србије и Црне Горе, старе Југославије, Средње Европе, дакле, књижевног света. У новој серији, између осталог, објављени су и тематски кругови посвећени новим читањима традиције, савременој литератури региона, те белетристички, есејистички и теоријски текстови нејрелевантнијих домаћих и страних аутора.

„Поља” данас теже да буду у сазвучју са савременим добом, али не као ефемерна белешка књижевног тренутка, нити као прости снимак и пресек литерарне и духовне ситуације, већ као жив, креативни, провокативни процес. Оквир часописа је елиотовски: не борба да неке посебне идеје превладају, колико да се интелектуална делатност одржи на највишем нивоу. Та врста књижевне и духовне сублимације кореспондира са оним што Конрад назива међународном интеграцијом интелигенције, рачунајући на људе који се сасвим добро осећају у култури других народа, колико и у властитој. Дакле, ма како претендовала да оцрта духовни круг наше регије пратећи њен европски карактер, „Поља” су пре свега новосадски часопис, у значењу које том одређењу налаже Оденов стих: бити локалан а цењен свуда.