Контакт

Kултурни центар Новог Сада

21000 Нови Сад
Kатоличка порта 5
Србија

 

тел.: (+381) 021/524-584

електронска пошта:
casopispolja@gmail.com

Часопис се финансира средствима Градске управе за културу града Новог Сада, Министарства културе Републике Србије и Покрајинског секретаријата за културу.