Izdavač: Kulturni centar Novog Sada
Direktor: V. d. direktora Bojan Panaotović
Urednik: Alen Bešić
Redakcija: Maja Erdeljanin (likovni urednik), Sonja Veselinović i Marjan Čakarević
Lektura: Sanja Vuletić
Administracija i plasman: Milja Petrović
447
447

495

godina LX
broj 495
septembar - oktobar 2015.

Likovni lajtmotiv:
Likovni lajtmotiv ove sveske su radovi sa Tre­ćeg me­đu­na­rod­nog Fe­sti­vala sa­vre­me­ne umet­no­sti po­du­nav­skog re­gi­o­na, Dunavski dijalozi 2015, održani u Apatinu i Novom Sadu 28. 8 – 29. 9. 2015. Na naslovnoj strani: Čedomir Vasić, „11. septembar u Bačkoj”


GDE JE ŠTA
GLASOVI
Svetislav Basara: JUGOISTOČNI REVIZORJovan Nikolić: HOTEL NIKARAGVADejan Simonović: NA SVOJU RUKURanko Pavlović: VRTLOZILidija Ćirić: SAHRANAPredrag Ž. Vajagić: MUZE NE ĆUTESofija Živković: BLIZU BAJLONOVE PIJACE
ILUMINACIJE
Igor P. Smirnov: DISKURZIVNI MATERIJAL „ŠINJELA“Džejms Vud: DŽONATAN FRENZEN I „DRUŠTVENI ROMAN“
IME: LIDIJA DEJVIS
Lidija Dejvis: IMPULS PRIPOVEDANJADragan Babić: ISHLAPOTINE SAVREMENE PROZE: SIMBIOZA FORME I SADRŽAJA
RED VOŽNJE
Merilin Robinson: STRAH
DOZIVI
Dan Soću: ŠUGAVCIElba Leonor Mejer: PAUČINE SVEDOČE
DUPLO DNO
Džon Ešberi: AUTOPORTRET U KONVEKSNOM OGLEDALURičard Stejmelman: KRITIČKI ODRAZI: POEZIJA I UMETNIČKA KRITIKA U EŠBERIJEVOM „AUTOPORTRETU U KONVEKSNOM OGLEDALU“
RAZMENA DAROVA
Branislav Živanović: PATOLOGIJA RAVNICE (Uglješa Šajtinac: Banatorijum (i ina proza), Arhipelag, Beograd, 2014)Bojan Samson: ODSUSTVO RAVNOPRAVNOG I PODSTICAJNOG DIJALOGA (Josip Mlakić: Svježe obojeno, Fraktura, Zaprešić, 2014)Marija Nenezić: PERFORMANSE JEDNOG PERFORMANSA (Andrija Matić: Burnout, Levo krilo, Beograd, 2015)Saša Radojčić: POEZIJA TOKA SVESTI (Zoran M. Mandić: Srbija u dubokim vodama, Zavetine: mi, Beograd, 2015)Tanja Kragujević: BRATSTVO I NESANICE (Slavko Gordić: Srodstva i razdaljine, Akademska knjiga, Novi Sad, 2014)Marija Kleut: RAZMICANJE GRANICA ŽANRA PUTOPISA (Radmila Gikić Petrović: Koreja post scriptum, Orion spirit, Sremska Kamenica, 2014)Natalija Ludoški: COLLOQUIA – I NE SAMO – LITTERARIA (Prepiska Svetozara Petrovića sa strancima, Akademska knjiga, Novi Sad, 2015)Marjan Čakarević: TRAGEDIJE SA SREĆNIM KRAJEM (Hajmito fon Doderer: Štrudlhofštige ili Melcer i dubina godina koje prolaze, Leykam international, Zagreb, 2013/14 i Osvetljeni prozori ili postajanje čovekom kancelarijskog savetnika Juliusa Cihala, Nojzac, Novi Sad, 2015)
SVETLA KOMORA
Robert Valzer: MISLI O SEZANUDUNAVSKI DIJALOZI KO JE KO