ПОЉА БР. SAJMIŠTE 1941 (Pismo Hilde Dojč)
година

Ликовни лајтмотив