ПОЉА БР. POEZIJA BELGIJE – Florent Corbisier: GAZDA
година

Ликовни лајтмотив