ПОЉА БР. VEČITA SVEŽINA SVETA (pesnici: Julija Hartvig, Zbignjev Herbert, Branjski, Ježi Hordinjski)
година

Ликовни лајтмотив