ПОЉА БР. Vesna Parun: GORČINA
година

Ликовни лајтмотив