ПОЉА БР. Nada Ristić: OD KATARINE IVANOVIĆ…; Desanka Maksimović: KAJANJE; Nadežda Petrović: CITATI
година

Ликовни лајтмотив