ПОЉА БР. T. S. Eliot: POEZIJA I FILOZOFIJA
година

Ликовни лајтмотив