ПОЉА БР. Vladimir Petrić: FILM I POEZIJA
година

Ликовни лајтмотив