ПОЉА БР. Draško Ređep: SVETLOST BEZ POGLEDA; Peter Hertling: VREME PRED JUTRO
година

Ликовни лајтмотив