ПОЉА БР. Umberto Saba: POEZIJA; Mario Novaro: GDE
година

Ликовни лајтмотив