1958

ПОЉА БР. 31
година IV
1958.

Ликовни лајтмотив