ПОЉА БР. Mirjana Stefanović: ODLOMCI IZMIŠLJENOG DNEVNIKA; Dane Zajc: PESMA O VRANAMA; Ljerka Šifler VJEČNA ANTIGONA
година

Ликовни лајтмотив