1958

ПОЉА БР. 32
година IV
1958.

Ликовни лајтмотив