ПОЉА БР. Vladimir Milarić: SLAVKO MIHALIĆ (MARGINALIJE)
година

Ликовни лајтмотив