ПОЉА БР. Vladimir Milarić: PESMA I SVET
година

Ликовни лајтмотив