ПОЉА БР. Marina Cvetajeva: PESNIK I VREME
година

Ликовни лајтмотив