ПОЉА БР. RAZGOVOR S TRUMANOM KAPOTOM
година

Ликовни лајтмотив