ПОЉА БР. Jean-Rene Huguenin: SAVETOVANJE „NOVOG ROMANA“
година

Ликовни лајтмотив