ПОЉА БР. Mirko Miloradović: LETO 1959
година

Ликовни лајтмотив