ПОЉА БР. Dominik Smole: ANTIGONA (odlomak)
година

Ликовни лајтмотив