ПОЉА БР. POSLERATNA SRPSKA KRITIKA
година

Ликовни лајтмотив