ПОЉА БР. Miroslav Egerić: SUDBINA STVARAOCA
година

Ликовни лајтмотив