ПОЉА БР. Raša Popov: KAKO UMIRE DOGMATIZAM
година

Ликовни лајтмотив